Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, som vælges af repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsen er pt. sammensat således:
Bo Hedegaard – Formand
Daniel Jensen – Næstformand
Jan Andersen – Kasserer
Jan Petersen – Bestyrelsesmedlem
Mikael Vogt – Bestyrelsesmedlem
Steen Lauridsen – Suppleant
Jens Thaysen – Suppleant

Bilagskontrollanter
Frede Jensen
Rasmus Frederiksen
Jonna Marcussen – Suppleant