Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, som vælges af repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsen er pt. sammensat således:

Daniel Jensen – Formand
Jan Petersen – Næstformand
Elund Christensen – Kasserer
Mikael Vogt – Bestyrelsesmedlem
Steen Lauridsen – Bestyrelsesmedlem