Hvad er Den Overordnede Grundejerforening for Dybbøl området?
DOG er et samlende og hjælpende organ for de lokale grundejerforeninger i Dybbøl området.

Hvad koster det?
Som beboer i området betaler du et medlemskontingent til din lokale grundejerforening, der indeholder kontingent til DOG. DOG’s andel udgør 100 kr. pr. år pr. påbegyndte 10 husstande på vejen.

Hvem bestemmer i DOG?
Alle grundejerforeninger deltager hvert år i maj på repræsentantskabsmødet, hvor en bestyrelse bliver valgt. Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte formand@dog-dybbol.dk